:: ภาพกิจกรรม "ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่" ::

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนวัดตะพงนอก โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)