ที่ตั้งโรงเรียน

  โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)