:: ภาพกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" ประจำปี 2561 ::

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ผอ.ณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตะพงนอก ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่วัดตะพงนอก เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ โดยมีพระครูปัญญารัตนวัฒก์ เจ้าอาวาสวัดตะพงนอกเป็นผู้พิจารณารับเทียนพรรษา

  โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)